دریافت: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك اسناد با پيشرفت تحصیلی

در این پست فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك اسناد با پيشرفت تحصیلی گردآوری گردیده است برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبك اسناد با پيشرفت تحصیلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,سبك اسناد با پيشرفت تحصیلی,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,سبك اسناد ,پيشرفت تحصیلی

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 55

قبل از پرداختن به بحث اسناد تعاريفي چند در اين رابطه بيان مي كنيم.

هايدر(1958)به نقل از خداپناهي (1379) مي گويد كه اسناد عبارتست از فرآيندي كه افراد بكار مي برند تا رويدادها(رفتارها) را به عوامل زير بنايي آنها پيوند دهند.

تمز[1]و وريشن[2](1997)توضيح ميدهند كه اسنادها گمانهايي هستند كه درباره علل رفتار ديگران و خودمان داريم . اين گمانها تأثير عمده اي در ارتباطات اجتماعي دارند .

بارتال[3] (1978)اظهار مي دارد كه اسناد استنباطي است كه يك مشاهده گر درباره علل رفتار خود يا ديگران بعمل مي آورد.

ولفولك (1993) اسناد را اين گونه تعريف مي كند كه اسناد چگونگي تبيينات و توجيهات ودرك موفقيتها وشكست ها مي باشد .

تمز و وريشن در مورد اين كه چرا مردم اسناد سازي مي كنند ، توضيح مي دهد كه عمدتاً ساختن اسنادها به اين دليل است كه مردم نياز به درك رفتار خود و ديگران دارند. فرض اساسي صاحبنظران اسناد براين متكي است كه انسان مي خواهد درباره ساختار علي محيط خويش هر چه بيشتر شناخت پيدا كند وبداند كه چه واقعه اي رخ داده است و اين واقعه به چه انگيزه اي قابل اسناد است.

تمز و وريشن (1997) توضيح ميدهد كه مردم علت رويدادي را جستجومي كنند كه آن رويداد توجه آنها را جلب كند ، تأثير شخصي بر آنها داشته باشد و آن رويداد براي آنها غير منتظره باشد.

نظريات مختلفي رابطه بين رفتار، شناخت وجنبه هاي مختلف اسناد ، دلايل اسناد و تأثير فرآيند اسناد بر رفتار را مورد بررسي قرار مي دهند،نظريات اسنادي بر شناخت و ادراك فرد از رويدادها مبتني بوده و بر اين باورند كه انسانها بر انگيخته شده اند تا ساختار رفتارهاي خويش و رفتار هاي ديگران را هر چه بيشتر مورد بررسي قرار دهند و نسبت به آنها شناخت پيدا كنند.

نظريه هاي اسنادي

يكي از نظريه پردازاني كه بعنوان پرچمدار نظريه اسناد محسوب مي شود هايدر است.هايدر هم در زمينه علتها و هم در زمينه ابعاد اسناد به بررسي و تحقيق پرداخته است.

هايدر (1958)

هايدر براي اولين بار در مورد علل رفتار و رويدادها و درك اين علل و توضيحاتي كه افراد در اين رابطه بكار مي برند صحبت مي كند. او اعتقاد دارد كه انسانها همواره در پي شناخت و ارزيابي محيط هستند . هايدر رفتار را تابعي از عوامل فردي و محيط مي داند.

(عوامل محيطي ، عوامل فردي) تابعي = رفتار B[4]=F(P[5]E[6])

هايدر دريافت كه اگر چه تببين هاي فراواني بر رويدادهاي مختلف وجود دارد، اما مناسب است كه آن تببين ها را در دودسته عمده و اساسي شخصي (دروني) و موقعيتي (بيروني) تقسيم كنيم(سابيني ،1992). چنانچه انسان در شناخت و ارزيابي عوامل دروني و بيروني دچار اشتباه گردد يا تنها يكي از عوامل را مورد توجه قرار دهد دچار خطاي اسنادي[7]مي گردد. بنابراين اگر عوامل به درستي شناخته نشود و مورد تجزيه و تحليل قرار نگيرد ممكن است انتظارات غلطي در فرد شكل بگيرد واين انتظارات مباني رفتار آينده فرد تلقي شود.بدين ترتيب قضاوت ما در يك موقعيت وامكان دگرگوني آن در آينده تا حد زيادي به اسنادما به عوامل دروني و بيروني بستگي دارد .

(خداپناهي ،1379).

هايدر در يك طبقه بندي عوامل را به سه دسته پايدار و ناپايدار ، دروني وبيروني و قابل مهار و غير قابل مهار تقسيم مي كند .به فرض كوشش شخصي به عنوان يك عامل دروني و قابل مهار مي باشد .در صورتي كه كوشش فرد ديگر به عنوان يك عامل بيروني قابل مهار مي باشد ويا توانايي شخص به عنوان يك عامل دروني ، غير قابل مهار و پايدار توصيف شده است درصورتيكه دشواري تكليف به عنوان يك عامل بيروني ، غبر قابل مهار وپايدار در نظر گرفته شده است.

1-themes

2-Variation

3-Bartal

1-behaviour

2-Personal

3-environmental

4-Attribution error

فهرست مطالب

نظريه هاي اسناد

سو گيري هاي اسناد

اسنادهاي اصلي

ابعاد اسناد

اسنادها؛موفقيت وشكست

اسناد وجنسيت

اسناد وپيشرفت تحصيلي

منابع فارسي

منابع انگليسي

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت خانه های هوشمند آینده:خانه های هوشمند آینده

پاورپوینت ارگونومی در رستوران:دانلود پاورپوینت ارگونومی در رستوران,ارگونومی در رستوران,انواع رستوران,آشنایی با ارگونومی در رستوران,نکات طراحی و لوازم رستوران,پاورپوینت رستوران,ارگونومی و رستوران,پاورپوینت ارگونومی در رستوران

پاورپوینت معماری در خانه‌های ایرانی:دانلود پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری,معماری,پاورپوینت معماری در خانه‌های ایرانی,دانلود پاورپوینت معماری در خانه‌های ایرانی,معماری در خانه‌های ایرانی,خانه‌های ایرانی

پاورپوینت اصول طراحی میدان ها:اصول طراحی میدان ها ,پاورپوینت اصول طراحی میدان ها ,دانلود پاورپوینت اصول طراحی میدان ها ,طراحی میدان ها ,پاورپوینت طراحی میدان ها ,دانلود پاورپوینت طراحی میدان ها ,میدان ارگ تهران,پاورپوینت میدان ارگ تهران,دانلود پاورپوینت میدان ارگ تهران,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پ

پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی Plassen:تحلیل نمونه موردی فرهنگسراخارجی,موقعیت بنا,معرفی گروه طراحی

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی بیمارستان:پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی بیمارستان,اصول و ضوابط طراحی بیمارستان,ضوابط طراحی بیمارستان,طراحی بیمارستان,پروژه بیمارستان,تحقیق بیمارستان,معماری بیمارستان,پروژه معماری

پاورپوینت ورزش های ویژه پوكی استخوان:پاورپوینت ورزش های ویژه پوكی استخوان 15 اسلاید,پاورپوینت ورزش های ویژه پوكی استخوان, ورزش های ویژه پوكی استخوان, پوكی استخوان

پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی):دانلود پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی),ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی),پاورپوینت برنامه ریزی فضایی,منطقه ای,پاورپوینت ضرورت و رویکرد برنامه ریزی منطقه ای(فضایی),آمایش و توسعه منطقه ای ,برنامه ریزی فضای

تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شركت ایران خودرو دیزل:تجزیه و تحلیل,فرآیند رنگ آستر , شركت ایران خودرو دیزل,رنگ آستر,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی:دانلود پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی,مدیریت دولتی و نطام سیاسی,مدیریت دولتی و نظام سیاسی ,علم سیاست و خط مشی گذاری دولتی,نظریه سیاست و فلسفه دولت ,فلسفه ، حکومت و جمهوریت ,نظریه مدیریت مکتبها و فرایندها,فرایند تصمیم سازی و خط مشی کذاری,حوزه های تحلیل در خط مشی گذاری عمومی